Linda Dahl Laursen

Lyssna

Linda Dahl Laursen

Kolla upp min YouTube Kanal

https://www.youtube.com/channel/UCwwuhLtFPLvUNXrFyOBAqJA?view_as=subscriber

Du hittar också inspelningar på soundcloud:

https://soundcloud.com/lindahlsen/tracks