Linda Dahl Laursen

"Linda Dahl Laursen har ett klart konstnärligt grepp om allt hon spelar. Med högt utvecklad teknik och klangbehandling levandegör hon verkens karaktär och innehåll på ett övertygande och gripande sätt.”

- citat från juryns omdöme i samband med utdelningen av första pris i Ljunggrenska Tävlingen 2005